Categories

Ống ĐÚC inox công nghiệp, tiêu chuẩn HONTO-ANSI-GB/T12459-05

Nom
 Pipe 
Size    
OD

Độ dày thông thường của ống ĐÚC inox công nghiệp tiêu chuẩn ANSI/Nominal Wall Thickness

SCH
5S
SCH
10S
SCH
10
SCH
20
SCH
30
STD SCH
40
XS SCH
60
SCH
80
SCH
100
SCH
120
SCH
140
SCH
160
XXS
1/8 10.3   1.24       1.73 1.73 2.41   2.41          
1/4 13.7   1.65       2.24 2.24 3.02   3.02          
3/8 17.1   1.65       2.31 2.31 3.2   3.2          
1/2 21.3 1.65 2.11       2.77 2.77 3.73   3.73       4.78 7.47
3/4 26.7 1.65 2.11       2.87 2.87 3.91   3.91       5.56 7.82
1 33.4 1.65 2.77       3.38 3.38 4.55   4.55       6.35 9.09
1.1/4 42.2 1.65 2.77       3.56 3.56 4.85   4.85       6.35 9.70
1.1/2 48.3 1.65 2.77       3.56 3.60 5.08   5.08       7.14 10.15
2 60.3 1.65 2.77       3.91 3.91 5.54   5.54       8.74 11.07
2.1/2 73 2.11 3.05       5.16 5.16 7.01   7.01       9.53 14.02
3 88.9 2.11 3.05       5.49 5.49 7.62   7.62       11.13 15.24
3.1/2 101.6 2.11 3.05       5.74 5.74 8.08   8.08          
4 114.3 2.11 3.05       6.02 6.02 8.56   8.56   11.13   13.49 17.12
5 141.3 2.77 3.40       6.55 6.55 9.53   9.53   12.70   15.88 19.05
6 168.3 2.77 3.40       7.11 7.11 10.97   10.97   14.27   18.26 21.95
8 219.1 2.77 3.76   6.35 7.04 8.18 8.18 12.70 10.31 12.70 15.09 18.26 20.62 23.01 22.23
10 273.1 3.40 4.19   6.35 7.8 9.27 9.27 12.70 12.70 15.09 18.26 21.44 25.4 28.58 25.40
12 323.9 3.96 4.57   6.35 8.38 9.35 10.31 12.70 14.27 17.48 21.44 25.40 28.58 33.32 25.40
14 355.6 3.96 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 12.70 15.09 19.05 23.83 27.79 31.75 35.71  
16 406.4 4.19 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 12.70 12.70 16.66 21.44 26.19 30.96 36.53 40.49  
18 457 4.19 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 12.70 19.05 23.83 29.36 34.93 39.67 45.24  
20 508 4.78 5.54 6.35 9.53 12.70 9.53 15.09 12.70 20.62 26.19 32.54 38.10 44.45 50.01  
22 559 4.78 5.54 6.35 9.53 12.70 9.53   12.70 22.23 28.58 34.93 41.28 47.63 53.98  
24 610 5.54 6.35 6.35 9.53 14.27 9.53 17.48 12.70 24.61 30.96 38.89 46.02 52.37 59.54  
26 660     7.92 12.70   9.53   12.70              
28 711     7.92 12.70 15.88 9.53   12.70              
30 762 6.35 7.92 7.92 12.70 15.88 9.53   12.70              
32 813     7.92 12.70 15.88 9.53 17.48 12.70              
34 864     7.92 12.70 15.88 9.53 17.48 12.70              
36 914     7.92 12.70 15.88 9.53 19.05 12.70              
38 965           9.53   12.70              
40 1016           9.53   12.70              
42 1067           9.53   12.70              
44 1118           9.53   12.70              
46 1168           9.53   12.70              
48 1219           9.53   12.70              

Gửi Bình luận
Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt
error: Chức năng đã bị vô hiệu hóa.