Categories

Tin chuyên gia

Nồi hơi - hiệu suất năng lượng và phương pháp thử

Nồi hơi - hiệu suất năng lượng và phương pháp thử

 DS, DStqn là tổng lượng hơi và lượng hơi tái quá nhiệt mà nồi hơi sản xuất ra trong thời gian thử nghiệm, tính bằng kilogam;

TCVN 7704 : 2007 - phần 12

TCVN 7704 : 2007 - phần 12

1) ISO 1228 : 1997 Pressure equipment - Boilers (Thiết bị chịu áp lực - Nồi hơi).

TCVN 7704 : 2007 - phần 11

TCVN 7704 : 2007 - phần 11

Bảng B.7 - Cơ tính ở nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ cao của thép tấm austenit (ISO 9328-5 : 1991)

TCVN 7704 : 2007 - phần 10

TCVN 7704 : 2007 - phần 10

Bảng B.6. - Thành phần hóa học của thép tấm austenit (ISO 9328-5 : 1991)

TCVN 7704 : 2007 - phần 9

TCVN 7704 : 2007 - phần 9

Nhiệt độ nhiệt luyện và làm nguội theo Bảng B.2 Bảng B.5 - Ứng suất rão 1% ở nhiệt độ cao đối với thép nêu trong Bảng B.1

TCVN 7704 : 2007 - phần 8

TCVN 7704 : 2007 - phần 8

Bảng B.4 - Giới hạn kéo bền kéo ở nhiệt độ cao đối với thép nêu trong Bảng B.1

Hiển thị từ 1 đến 6 của 548 (92 Trang)
error: Chức năng đã bị vô hiệu hóa.