Categories

Tin chuyên gia

Động cơ điêzen – vòi phun – yêu cầu kỹ thuật chung

Động cơ điêzen – vòi phun – yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 2046 : 2009 thay thế TCVN 2046 : 1990; TCVN 2046 : 2009 được xây dựng trên cơ sở tham khảo GOCT 10579:1988 “Injectors for diesels – General technical requirements”;

TCVN 8639:2011 - Phần 3

TCVN 8639:2011 - Phần 3

TCVN 8639 : 2011 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 8639:2011 - Phần 2

TCVN 8639:2011 - Phần 2

Có rất nhiều loại lưu tốc kế, nhưng trong khảo nghiệm máy bơm nên chọn lưu tốc kế dạng tua bin khí. Đối với khảo nghiệm loại chính xác nên dùng lưu tốc kế điện tử

TCVN 8639:2011 - Phần 1

TCVN 8639:2011 - Phần 1

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp khảo nghiệm các thông số kỹ thuật cơ bản của các loại máy bơm ly tâm, máy bơm hướng chéo, máy bơm hướng trục ở trong phòng thí nghiệm và ở hiện trường lắp đặt.

TCVN 4207:1986 - Phần 2

TCVN 4207:1986 - Phần 2

Theo phương của đường tâm đặt, quay hay chuyển động của bộ phận công tác, bơm nằm ngang, bơm đặt đứng.

TCVN 4207:1986 - Phần 1

TCVN 4207:1986 - Phần 1

TCVN 4207:1986 do Viện Nghiên cứu máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;

Hiển thị từ 1 đến 6 của 499 (84 Trang)
error: Chức năng đã bị vô hiệu hóa.