Categories

Van một chiều inox vi sinh

Application

Check valve is applied to stainless steel pipeline system to prevent liquid from flowing back. When pressure of valve rod lower part exceeds pressure of valve rod upper part and spring force, the valve will start up. When pressure between upper part and lower part is in the state of balance, the valve will shut off. A higher reversing pressure is acted upon valve rod to make it closed.

Ứng dụng của van một chiều inox vi sinh

Van một chiều inox vi sinh được áp dụng cho hệ thống đường ống inox để ngăn chặn chất lỏng chảy ngược trở lại. Khi áp lực của phần dưới thanh van vượt quá áp lực của phần trên thanh van và lực lò xo, van sẽ bắt đầu mở. Khi áp suất giữa phần trên và phần dưới ở trạng thái cân bằng, van sẽ tắt. Cần van sẽ đóng lại do chịu áp lực đảo chiều cao hơn lên cần van.

Material/ Chất liệu của van một chiều inox vi sinh

Contact part between product and medium/Phần tiếp xúc giữa sản phẩm và vật chất chảy trong đường ống inox vi sinh: 304 or 316L

Sealing material/Vật liệu gioăng: EPDM rubber/ Cao su EPDM.

Connection mode

Welding type, thread type, lathedog type, flange type. Refer to DIN11850, IDF/ISO, SMS for connection mode with pipelines or equipments manufactured in accordance with international standards to ensure the connection and interchange with imported equipments.

If the valve is installed inside a vertical pipeline, the different pressure required to start up the valve is as below:

Maximum material conveying pressure: 10bar

Maximum temperature: 140°C (EPDM).

Minimum temperature: -10°C.

Kiểu kết nối của van một chiều inox vi sinh

Loại hàn, loại ren, loại nối nhanh, loại mặt bích. Tuân theo tiêu chuẩn DIN11850, IDF /ISO, SMS cho chuẩn kết nối với đường ống hoặc các thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo kết nối và hợp nhất với các thiết bị nhập khẩu.

Nếu van được lắp đặt bên trong một đường ống thẳng đứng, cần có các áp lực khác nhau để khởi động van như sau:
Áp lực vận chuyển vật liệu tối đa: 10bar

Nhiệt độ tối đa: 140 ° C (EPDM).
Nhiệt độ tối thiểu: -10 ° C.

Pressure Drop/ Capacity Diagram

Đồ thị công suất màng/ sụt áp của van một chiều inox vi sinh

Note: For the diagram, the following applies/Đồ thị tuân theo:

Medium/Vật chất: Water 20⁰C (Nước 20⁰C)

Measurement/Hệ đo lường: In accordance with VDI2173

Show the optimal built-in situation. Other positions permitted are e.g horizontal. The four guide legs of the valve cone ensure good alignment, 90⁰ rotation.

Chỉ ra các trưởng hợp tối ưu đi kèm sẵn.Các vị trí khác được cho phép, ví dụ theo chiều ngang. Bốn chân của van hình nón đảm bảo sự liên kết, góc quay 90⁰.


Hiển thị từ 1 đến 12 của 19 (2 Trang)
error: Chức năng đã bị vô hiệu hóa.