Categories

Hệ thống điều khiển tự động cho nồi hấp thanh trùng inox vi sinh

  • Dòng sản phẩm: Nồi hấp thanh trùng
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 100
Liên hệ

Áo dẫn lạnh cho tank Áo hơi Áo hơi định hình Áo lạnh Áo lạnh định hình Bình Bình chứa áp lực cao Bình chứa không khí nén Bồn Bồn 1 lớp Bồn một lớp Bồn 1 vỏ Bồn một vỏ Bồn áp lực Bồn áp suất Bồn bể công nghiệp Bồn bể inox Bồn bia Bồn bọc cách nhiệt Bồn cách nhiệt Bồn chứa Bồn chứa công nghệ thực phẩm inox Bồn chứa công nghiệp Bồn chứa dầu Bồn chứa gas Bồn chứa hóa chất Bồn chứa khuấy trộn có gia nhiệt Áo dẫn lạnh cho tank Áo hơi Áo hơi định hình Áo lạnh Áo lạnh định hình Bình Bình chứa áp lực cao Bình chứa không khí nén Bồn Bồn 1 lớp Bồn một lớp Bồn 1 vỏ Bồn một vỏ Bồn áp lực Bồn áp suất Bồn bể công nghiệp Bồn bể inox Bồn bia Bồn bọc cách nhiệt Bồn cách nhiệt Bồn chứa Bồn chứa công nghệ thực phẩm inox Bồn chứa công nghiệp Bồn chứa dầu Bồn chứa gas Bồn chứa hóa chất Bồn chứa khuấy trộn có gia nhiệt Bồn chứa LPG Bồn chứa mỹ phẩm Bồn chứa nước Bồn chứa nước RO Bồn chứa sữa Bồn có bảo ôn Bồn có đường kính lớn Bồn di động Bồn gia nhiệt có bảo ôn Bồn inox dạng đứng Bồn jacket Bồn khuấy trộn Bồn khuấy trộn tốc độ cao Bồn lên men cho bia Bồn lên men cho nước giải khát Bồn lên men cho rượu Bồn lọc vật liệu hạt nổi Bồn lọc vật liệu nổi Bồn lớn Bồn một lớp Bồn nhà nấu Bồn pha vôi Bồn phản ứng Bồn sấy chân không Bồn sữa chua Bồn thực phẩm Bồn trộn Bồn trộn có cánh khuấy Bồn xử lý nước Bồn xử lý nước thải Chế tạo lắp đặt tank lên men Nồi hồ hóa Cung cấp chế tạo bồn chứa sữa Cung cấp hệ thống tank bồn inox Cung cấp lắp đặt hệ thống silo Fermentation tank Hệ tank lên men Hệ tank lên men bia nhà hàng Hệ thống bồn Hệ thống bồn chứa không giới hạn thể tích Hệ thống bồn CIP Hệ thống bồn inox Hệ thống bồn men Hệ thống bồn nước Hệ thống bồn trong ngành dược phẩm Hệ thống chứa Hệ thống nồi hơi Hệ thống nồi lọc Hệ thống nồi nấu Hệ thống nồi nấu bia Hệ thống nồi tiệt trùng nước giải khát Hệ thống nồi trung gian mới Hệ thống silo Hệ thống sy lô chứa Hệ thống sy lô xử lý nguyên liệu Hệ thống tank Hệ thống tank bia thành phẩm Hệ thống tank chứa bia thành phẩm Hệ thống tank lên men Hệ thống tank nên men nằm ngang Hệ thống tank thành phẩm Hoppers Lắp đặt đường ống glycol tank Lắp đặt đường ống nồi lọc Lắp đặt đường ống nồi trung gian Lắp đặt đường ống tank Lắp đặt nồi lọc Lắp đặt nồi trung gian Lắp đặt tank Lò nướng Manhole Nồi cất rượu chân không Nồi chất cất tinh dầu Nồi đun sôi Nồi đường hóa Nồi hồ hóa Nồi hơi Nồi lọc Nồi nấu Si lô chứa nguyên liệu Tank Tank bia trong Tank bồn cho khu vực lên men Tank bồn cho khu vực lọc Tank bồn cho khu vực nhà nấu Tank bồn thành phẩm Tank chứa bia thành phẩm Tank chứa nước lạnh Tank chứa nước nóng Tank chứa nước thường Tank CIP Tank có đường kính lớn Tank đệm bia trước lọc Tank for brewhouse Tank hóa chất Tank inox Tank lên men Tank lên men bia Tank lên men bia nhà hàng Tank lên men lùn Tank system Tank thành phẩm Thân tank Thân và áo lạnh Tank thành phẩm Thiết bị bồn Thiết bị bồn chứa sữa Thiết bị bồn chứa thực phẩm Thiết bị tank lên men Thiết kế chế tạo cung cấp lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống tank Thiết kế chế tạo lắp đặt hệ thống tank lên men Thiết kế chế tạo lắp đặt hệ thống tank nước nóng lạnh Thiết kế chế tạo lắp đặt hệ thống tank thành phẩm Thiết kế chế tạo nồi hơi Water treatment tank Wort kettle Bình chưng cất Bình cổ cong Nồi chưng cất Nồi cổ cong Nồi hấp Nồi hấp thanh trùng Nồi hấp thanh trùng inox vi sinh Nồi hấp diệt khuẩn Nồi hấp tiệt trùng Nồi nấu thanh trùng bằng hơi Nồi nấu thanh trùng bằng hơi có hai vỏ Nồi nấu thanh trùng bằng hơi có hai áo Nồi nấu thanh trùng bằng hơi có áo lạnh Nồi nấu thanh trùng bằng hơi áo lạnh Jacketed steam cooker Bồn chứa LPG Bồn chứa mỹ phẩm Bồn chứa nước Bồn chứa nước RO Bồn chứa sữa Bồn có bảo ôn Bồn có đường kính lớn Bồn di động Bồn gia nhiệt có bảo ôn Bồn inox dạng đứng Bồn jacket Bồn khuấy trộn Bồn khuấy trộn tốc độ cao Bồn lên men cho bia Bồn lên men cho nước giải khát Bồn lên men cho rượu Bồn lọc vật liệu hạt nổi Bồn lọc vật liệu nổi Bồn lớn Bồn một lớp Bồn nhà nấu Bồn pha vôi Bồn phản ứng Bồn sấy chân không Bồn sữa chua Bồn thực phẩm Bồn trộn Bồn trộn có cánh khuấy Bồn xử lý nước Bồn xử lý nước thải Chế tạo lắp đặt tank lên men Nồi hồ hóa Cung cấp chế tạo bồn chứa sữa Cung cấp hệ thống tank bồn inox Cung cấp lắp đặt hệ thống silo Fermentation tank Hệ tank lên men Hệ tank lên men bia nhà hàng Hệ thống bồn Hệ thống bồn chứa không giới hạn thể tích Hệ thống bồn CIP Hệ thống bồn inox Hệ thống bồn men Hệ thống bồn nước Hệ thống bồn trong ngành dược phẩm Hệ thống chứa Hệ thống nồi hơi Hệ thống nồi lọc Hệ thống nồi nấu Hệ thống nồi nấu bia Hệ thống nồi tiệt trùng nước giải khát Hệ thống nồi trung gian mới Hệ thống silo Hệ thống sy lô chứa Hệ thống sy lô xử lý nguyên liệu Hệ thống tank Hệ thống tank bia thành phẩm Hệ thống tank chứa bia thành phẩm Hệ thống tank lên men Hệ thống tank nên men nằm ngang Hệ thống tank thành phẩm Hoppers Lắp đặt đường ống glycol tank Lắp đặt đường ống nồi lọc Lắp đặt đường ống nồi trung gian Lắp đặt đường ống tank Lắp đặt nồi lọc Lắp đặt nồi trung gian Lắp đặt tank Lò nướng Manhole Nồi cất rượu chân không Nồi chất cất tinh dầu Nồi đun sôi Nồi đường hóa Nồi hồ hóa Nồi hơi Nồi lọc Nồi nấu Si lô chứa nguyên liệu Tank Tank bia trong Tank bồn cho khu vực lên men Tank bồn cho khu vực lọc Tank bồn cho khu vực nhà nấu Tank bồn thành phẩm Tank chứa bia thành phẩm Tank chứa nước lạnh Tank chứa nước nóng Tank chứa nước thường Tank CIP Tank có đường kính lớn Tank đệm bia trước lọc Tank for brewhouse Tank hóa chất Tank inox Tank lên men Tank lên men bia Tank lên men bia nhà hàng Tank lên men lùn Tank system Tank thành phẩm Thân tank Thân và áo lạnh Thiết bị bồn Thiết bị bồn chứa sữa Thiết bị bồn chứa thực phẩm Thiết bị tank lên men Thiết kế chế tạo cung cấp lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống tank Thiết kế chế tạo lắp đặt hệ thống tank lên men Thiết kế chế tạo lắp đặt hệ thống tank nước nóng lạnh Thiết kế chế tạo lắp đặt hệ thống tank thành phẩm Thiết kế chế tạo nồi hơi Water treatment tank Wort kettle Bình chưng cất Bình cổ cong Nồi chưng cất Nồi cổ cong Nồi hấp Nồi hấp thanh trùng Nồi hấp thanh trùng inox vi sinh Nồi hấp diệt khuẩn Nồi hấp tiệt trùng Nồi nấu thanh trùng bằng hơi Nồi nấu thanh trùng bằng hơi có hai vỏ Nồi nấu thanh trùng bằng hơi có hai áo Nồi nấu thanh trùng bằng hơi có áo lạnh Nồi nấu thanh trùng bằng hơi áo lạnh Jacketed steam cooker

Hệ thống điều khiển tự động cho nồi hấp thanh trùng inox vi sinh

Auto Control System for food sterilization retort and jacket steam cooker

Biểu đồ theo dõi nhiệt độ, áp lực

Temperature and pressure record curve chart

Sơ đồ thử nghiệm phân bố nhiệt

Heat distribution test picture chart

Sử dụng thiết bị điện nổi tiếng thế giới

World famous brands guarantee high quality

Đặc điểm hệ thống điều khiển tự động cho nồi hấp thanh trùng

Dựa trên điều kiện thanh trùng của từng loại thực phẩm khác nhau, có thể cài đặt trình tự thanh trùng bất kỳ lúc nào, đảm bảo bất kỳ thực phẩm nào cũng được thanh trùng đúng tiêu chuẩn và tốt nhất, từ đó hạn chế sai hỏng khi nhiệt độ quá cao. Hệ thống điều khiển áp lực phối hợp mô hình tiêu chuẩn, tự động điều chỉnh áp lực, thực hiện thay đổi áp lực theo yêu cầu, nên hạn chế tối đa tỷ lệ biến dạng và sai hỏng đối với mỗi thực phẩm đóng gói. Bằng việc kiểm tra và phân tích thông tin ghi chép T-t, P-t giúp cho việc quản lý chất lượng và sản xuất thanh trùng thực phẩm đạt hiệu quả cao. Tất cả quá trình thao tác đều có thể tự động cài đặt và hoàn thiện trước.

Các thành phần của hệ thống điều khiển tự động cho nồi hấp thanh trùng

Bộ điều khiển logic lập trình được (PLC) có thể lưu hơn 200 chương trình công nghệ thanh trùng, mỗi chương trình chia thành 19 bước, có thể đáp ứng nhu cầu thanh trùng của các loại sản phẩm khác nhau.

Màn hình cảm ứng, giao diện người máy. Sơ đồ lưu trình công nghệ được hiển thị trên màn hình cảm ứng, bất kỳ lúc nào cũng có thể nắm được trạng thái bên trong nồi thanh trùng. Bạn có thể thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng để đóng mở van khí nén và bơm. Có thể nhập các thông số của quá trình thanh trùng sản phẩm trong mục cai đặt thông số trên màn hình cảm ứng. Để tránh trường hợp chương trình bị gián đoạn hoặc biến mất , cần sử dụng nút khóa trên màn hình. Có thể kết nối với thiết bị lưu trữ bằng giấy hoặc không bằng giấy để tải các dữ liệu liên quan đến nhiệt độ, thời gian, áp lực, giá trị F thanh trùng sản phẩm.

Hình thức lưu trữ điều khiển thao tác đa dạng, dễ dàng lựa chọn. Lưu trữ thông tin thanh trùng sản phẩm bằng nhiều hình thức khác nhau, đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng, phù hợp tiêu chuẩn FDA và HACCP của Mỹ. Giao diện người máy thao tác dễ dàng đáng tin cậy.

Hệ thống điều khiển áp lực, nhiệt độ chính xác, đáng tin cậy. Bảo đảm tính hiệu quả cao trong công nghệ thanh trùng sản phẩm, giúp giảm thiểu những sai sót và tổn thất đóng gói sản phẩm.

Characteristics of the equipment

You can set the temperature coming-up or cooling program in accordance to different requirements of various food products at any time , offering the optimum sterilization condition for each food product, thus avoids the disadvantages of huge heat damages to the packages when sterilized under high temperature and high pressure. The pressure controlled system can automatically adjust the pressure in accordance to the standard mode, and it can make anti- pressure adjustment according to the circumstances ,avoiding the damage and deformation of packages. Meanwhile, you can effectively manage the production and quality supervision through analysis and examination of the T—t and P—t record curves.

Components of the auto controlled system

The micro program controller: The PLC can store more than 200 different sterilization programs, and each program consists of 19 steps, meeting different terilization requirement of different products.

Touch screen .You will be aware of the working condition of the sterilizer though the technology flow chart shown on the screen. Meanwhile, under the manual condition, you can manually operate every pneumatic valve or pump by hitting the buttons on the touch screen. Through the setting interface on the touch screen, you can easily write kinds of sterilization parameters into the program. Furthermore, locking the touch screen will effectively prevent the loss of programs.

Various recording methods for your choice, which can record the sterilization parameter in different ways, complying with the requirements of quality inspection and the USA FDA and HACCP standard. The User-PC interface is easy to operation, which is reliable.

LƯU Ý HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHO NỒI HẤP THANH TRÙNG INOX VI SINH:

Số liệu, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không báo trước. Giá cả và thông tin chi tiết về Hệ thống điều khiển tự động cho nồi hấp thanh trùng inox vi sinh, mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi.

Gửi Bình luận
Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt
error: Chức năng đã bị vô hiệu hóa.