Categories
 

Sanitary Rotor Pump/Bơm Men Inox Vi Sinh

Rotor pump is also named rotary lobe pump, three-lobe pump, sole pump, etc. When the 2 simultaneous reverse rotating rotors (with 2-4 gears) revolve, it produces suction force at the inlet(vacuum),which intakes the material delivered. The 2 rotors divide the rotor housing into many smaller parts and revolve in the sequence of a->b—>c—>-d. When it revolves to position a, only housing I is filled with medium; when it revolves to position b, housing B encloses part of the medium, when it goes to position c, housing A encloses medium, and finally it goes to position d. Then housing A,B and II are interlinked and the medium is transported to the outlet. As this process is repeated, medium(material)is transported continuously.

Bơm cánh quạt inox vi sinh/bơm men inox vi sinh cũng có tên là bơm thùy hồi chuyển inox vi sinh, bơm ba thùy inox vi sinh, bơm duy nhất inox vi sinh,...Khi đồng thời 2 cánh quạt quay ngược lại (với 2-4 bánh răng) xoay, nó tạo ra lực hút ở đầu vào (chân không), mà cho phép các nguyên liệu được chuyển đi. 2 cánh quạt chia giá đỡ quạt thành nhiều phần nhỏ hơn và xoay theo trình tự a -> b-> c->-d. Khí nó xoay đến vị trí a, chỉ có giá đỡ I được làm đầy với dung môi, khi nó xoay đến vị trí b, giá đỡ B sẽ chứa một phần dung môi, khi nó đi vào vị trí c , giá đỡ A chứa dung môi, và cuối cùng nó đi vào vị trí nhà ở d. Sau đó, giá đỡ A, B và II được liên kết với nhau và dung môi được vận chuyển đến ống xả. Quá trình này được lặp đi lặp lại, dung môi (nguyên liệu) được vận chuyển liên tục.

 

Main Parameter/Thông số kỹ thuật Bơm men inox vi sinh

Model Flow per 100 Rotation Dòng chảy/100 vòng quay Suggested rotation speed Tốc độ vòng quay cho phép Capacity Công suất Power “KW” Nguồn điện
HTL-3 3L 200-500 300-800 0.55
HTL-6 6L 200-500 650-1600 0.75
HTL-8 8L 200-500 850-2160 1.5
HTL-12 12L 200-500 1300-3200 2.2
HTL-20 20L 200-500 2100-5400 3
HTL-30 30L 200-400 3200-6400 4
HTL-36 36L 200-400 3800-7600 4
HTL-52 52 L 200-400 5600-11000 5.5
HTL-66 66L 200-400 7100-14000 7.5
HTL-78 78L 200-400 9000-18000 7.5
HTL-100 100L 200-400 11000-22000 11
HTL-135 135L 200-400 15000-30000 15
HTL-160 160L 200-400 17000-34000 18.5
HTL-200 200L 200-400 21600-43000 22
Gửi Bình luận
Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt
error: Chức năng đã bị vô hiệu hóa.