Categories

Stainless Steel Pipe Series/Các loại ống ĐÚC inox vi sinh JIS G3447, ISO 2037, SMS, 3A, IDF, DIN11850/11851, BS4825, ISO1127

Ống ĐÚC inox vi sinh JIS G3447

Size/Cỡ D t
1.0” 25.4 1.2
1.25” 31.8 1.2
1.5” 38.1 1.2
2.0” 50.8 1.5
2.5” 63.5 2.0
3.0” 76.3 2.0
3.5” 89.1 2.0
4.0” 101.6 2.0
4.5” 114.3 3.0
5.5” 139.8 3.0
6.5” 165.2 3.0
 

Ống ĐÚC inox vi sinh ISO 2037

Ống ĐÚC inox vi sinh SMS

Ống ĐÚC inox vi sinh 3A

Ống ĐÚC inox vi sinh IDF

Size/Cỡ D t Size/Cỡ t t Size/Cỡ D t Size/Cỡ D t
19 19.0 1.5 25 1.25 1.5 1/2” 12.7 1.65 1.0” 25.4 1.5
25 25.4 1.5 - - - 3/4” 19.1 1.65 11/4” 32.0 1.5
32 32.0 1.5 38 1.25 1.5 1.0” 25.4 1.65 11/2” 38.1 1.5
38 38.1 1.5 51 1.25 1.5 1.5” 38.1 1.65 2.0” 50.8 1.5
45 45.0 2.0 63 1.50 2.0 2.0” 50.8 1.65 21/2” 63.5 2.0
48 48.0 1.5 76 1.60 2.0 2.5” 63.5 1.65 3.0” 76.2 2.0
51 50.8 1.5 - - - 3.0” 76.2 1.65 31/2” 89.0 2.0
57 57.0 2.0 101.6 2.0 2.0 4.0” 101.6 2.10 4.0” 101.6 2.0
63 63.5 2.0       6.0” 152.4 2.80 41/4” 108.0 2.0
76 76.2 2.0       8.0” 203.2 2.80      
80 80.0 2.0       10.0” 254.0 3.40      
89 89.0 2.0       12.0” 305.0 3.40      
102 101.6 2.0                  
108 108.0 2.0                  
133 133.0 3.0                  
159 159.0 3.0                  
219 219.0 4.0                

Ống ĐÚC inox vi sinh DIN11850/11851

Ống ĐÚC inox vi sinh BS4825

Ống ĐÚC inox vi sinh ISO1127

Size/Cỡ D*t D*t D*t D*t Size/Cỡ t t Size OD ID
DN10 12*1.0 13*1.5 14*1.5 12*1.5 12.7 1.2 1.2 26.9 26.9 23.7
DN15 18*10 19*1.5 20*1.5 18*1.5 15.88 1.2 1.2 33.7 33.7 29.7
DN20 22*1.0 23*1.5 24*1.5 22*1.5 19.05 1.2 1.2 42.4 42.4 38.4
DN25 28*1.0 29*1.5 30*1.5 28*1.5 25.4 1.2 1.6 48.3 48.3 44.3
DN32 34*1.0 35*1.5 36*1.5 34*1.5 38.1 1.2 1.6 60.3 60.3 56.3
DN40 40*1.0 41*1.5 42*2.0 40*1.5 50.8 1.2 1.6 76.2 76.2 72.2
DN50 52*1.0 53*1.5 54*2.0 52*1.5 63.5 1.6 1.6 88.9 88.9 84.9
DN65 70*2.0 70*2.0 70*2.0 70*2.0 76.2 1.6 1.6 114.3 114.3 110.0
DN80 85*2.0 85*2.0 85*2.0 85*2.0 101.6 2.0 2.0 139.7 139.7 135.7
DN100 104*2.0 104*2.0 104*2.0 104*2.0 114.3 2.0 2.0 168.3 168.3 161.5
DN125 129*2.0 129*2.0 129*2.0 129*2.0 139.7 2.6 2.6 219.1 219.1 213.9
DN150 154*2.0 154*2.0 154*2.0 154*2.0 168.3 2.6 2.6      
  Series 1 Series 2 Series 3 Recommended Series 219.1 2.6 2.6    
Gửi Bình luận
Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt
error: Chức năng đã bị vô hiệu hóa.